#42979

Emîls
Participant

Arī 80% no bonusa nav nekāds maksimums. Ja nauda atļauj, jāizvēlas iespējami lielāks koeficents, piemēram, ar 10.0 garantētā peļņā ir jau 90% no bonusa. Jo lielāks koeficents, jo izdevīgāk.