#42794

Emîls
Participant

Tad ne no toto, ne no bankas puses nekādu problēmu, skaitot ar karti, nebūs?